De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
bij op bloem

Zes biodiversiteitsprojecten ter bescherming van wilde bijen

woensdag, 09 oktober 2019

Elk jaar ondersteunt de provincie Limburg kleinschalige projecten die de Limburgse natuur ten goede komen. Na 2 jaar werken werden in 2019 6 projecten afgerond en uitbetaald. De provincie maakte hiervoor een bedrag vrij van ongeveer 69 000 euro.

Elk project was gelinkt aan de campagne voor de bescherming van het leefgebied van de wilde bij.

Private vijver in Diepenbeek omgevormd tot natuurlijke vijver

In Diepenbeek werd een private vijver in de Misenbergstraat omgevormd tot een natuurlijke vijver. Er werd heel wat slib geruimd en de oevers werden afgeschuind zodat waterplanten meer kansen krijgen. De overwegend exotische begroeiing werd verwijderd, zodat inheemse planten zoals riet kunnen uitgroeien. Ook andere dieren profiteren van de werken: niet enkel watergebonden soorten zoals amfibieën, maar ook insecten zoals wilde bijen.

De gulden sleutelbloem, Loons goud

De gulden sleutelbloem, ook wel het Loonse goud genoemd, wordt steeds zeldzamer. Met steun van de provincie Limburg ondernam Natuurpunt Borgloon verschillende acties voor deze soort. Om het leefgebied en het groeipotentieel van dit Loons goud veilig te stellen, werden zones waar de gulden sleutelbloem voorkomt in kaart gebracht en koos men voor een aangepast beheer.

Zo werden in het Waerdeveld een 50-tal sleutelbloemen waargenomen. Dit is een typische kamgrasweide met steile hellingen waar een kalkrijke laag dagzoomt. Het groeipotentieel van deze unieke plant werd veiliggesteld door een aangepast beheer.

Resterbij, kansen voor wilde bijen

Op de Resterheide, het gebied rond onthaalcentrum ’t Begijntje op de grens tussen Hechtel-Eksel en Peer, werd het biodiversiteitsproject ‘Resterbij, kansen voor wilde bijen’ uitgevoerd. In het project werd met succes een groot gebied bij-vriendelijker ingericht. Bijenhotels en de aanpak van houtkanten, biodiversiteitsakkers en bermen maakten de Resterheide tot een geschikte woonplaats voor bijen. Uit een gedetailleerde monitoring blijkt dat verschillende zeldzame bijen nu in het gebied vertoeven.

Aan dit project was ook een educatief luik verbonden: gidsen en een bijenexpert verspreidden de opgedane kennis. Ook scholen werden betrokken.

Kattenberg Bilzen

De Kattenberg in Bilzen is een bijzonder waardevol stuk natuur. Je vindt hier kalkrijke hellingmoerassen, een leefgebied voor diverse soorten wilde bijen en vlindersoorten, maar ook de uiterst zeldzame zeggekorfslak.

Met verschillende natuurbeheerwerken (open plekken creëren, afwateringsgreppels terug openleggen…) werd het leefgebied van deze bijzondere soorten hier veilig gesteld.

Herinrichtingsprojecten langs de Maas

Een aantal gebieden langs de Maas werden heringericht in functie van het leefgebied voor wilde bijen. Het gaat over natuurgebieden in Lanaken, Dilsen-Stokkem en Kinrooi. Het leefgebied werd versterkt door het verwijderen van houtopslag zodat er plekken met zand of grind vrijkomen en dienen als nestgelegenheid voor wilde bijen. Nectarrijke pioniersplanten geven meer groeikansen aan de wilde bijen in deze natuurgebieden.

Extensief beheer voor het bedrijventerrein Ikea Distributution Benelux

Heidesystemen en de bijhorende typische wilde bijenpopulaties zijn de afgelopen decennia in areaal sterk afgenomen door versnippering en gewijzigde milieucondities.

Een extensief groenbeheer voor het bedrijventerrein Ikea Distribution Benelux in Genk, afgestemd op de natuurwaarden van Schemmersberg en Het Wik, draagt bij tot het vergroten van het leefgebied van diverse soorten van schrale en heidevegetaties.

Verder werden er acties ondernomen om meer draagvlak voor biodiversiteit te creëren bij werknemers en bezoeker.

Foto: Theo Geuens

Nieuws op maat

Het overzicht van nieuws, door jou gekozen ...

Dit e-mailadres bestaat al. Je kunt jouw voorkeuren altijd aanpassen via jouw account.