De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.

Tweede gemeenschappelijk SLim-actieweekend 2019: van 15 tot 18 november controles in heel Limburg

donderdag, 14 november 2019

De SLim-weekendcontroles

De SLim-acties zijn een initiatief van gouverneur Herman Reynders en worden uitgevoerd in samenwerking met de lokale en federale politie en het Limburgs parket.

SLim staat voor "Safe(S)-Limburg" en is een “provinciaal gecoördineerde verkeersactie” ter voorkoming van weekendongevallen die uitsluitend in het weekend uitgevoerd wordt.

Alcohol, drugs en snelheid zijn nog steeds de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen. Verkeerscijfers tonen aan dat alcoholgerelateerde verkeersongevallen met lichamelijk letsel zich vooral voordoen in de weekendnachten. Weekendongevallen blijken bovendien aanzienlijk ernstiger dan verkeersongevallen tijdens de rest van de week.

Vandaar de SLim-acties. SLim-acties zijn gecombineerde verkeersacties gericht op het rijden onder invloed van alcohol, drugs en te hoge snelheid. Deze acties vinden élk weekend plaats, het hele jaar door in minstens 4 politiezones van de Provincie Limburg (streefdoel). In het weekend van 15, 16, 17 en 18 november 2019 zullen praktisch alle lokale politiekorpsen en de WegPolitie Limburg in heel de provincie acties houden. 

Dit jaar werden al 25.438 alcoholtesten afgenomen. 2,7% van deze testen (of 711) waren positief. Er is een lichte daling van het overtredingspercentage tegenover vorig jaar (3%). Het aantal positieve bestuurders die zwaar onder invloed waren, (> 0,8 promille) daalt echter naar 55% tegen 61% vorig jaar en 81% in 2017. Van de 62.030 op snelheid gecontroleerde voertuigen, reden er 9% te snel (of 5.526). Dat is precies hetzelfde overtredingspercentage als voor jaar.

Naar aanleiding van de weekendongevallen tot nu toe (2.412) werden 1.265 personen onderworpen aan een ademtest. 247 personen testten positief; dus 20% of 1 op 5 bestuurders betrokken bij een ongeval in het weekend heeft te veel gedronken! Voor de eerste 10 maanden van 2019 betreuren we maar liefst 15 weekenddoden. Dat zijn er 5 meer als vorig jaar (10).

Deze cijfers bewijzen dat te veel mensen nog altijd te snel of onder invloed van alcohol of drugs rijden, ook omdat men meent dat er weinig of niet gecontroleerd wordt in het weekend. Daarom blijven de Slim-weekendcontroles erg nuttig.

Ook dit jaar hebben gouverneur, procureur des Konings, korpschefs van de lokale politie, directeurs-coördinator van de federale politie en sectiechef van de WegPolitie Limburg afgesproken om in twee weekends grootscheepse alcohol-, drugs- en snelheidscontroles te laten plaatsvinden in de provincie Limburg onder de noemer SLim. Het eerste gemeenschappelijk actieweekend vond plaats van 24 tot 27 mei, de tweede gemeenschappelijke actie vindt komend weekend plaats.

Tweede groot SLim-controleweekend op 15, 16, 17, 18 november 2019

Het tweede groot controleweekend van 2019 vindt plaatst dit weekend van 15 tot 18 november 2019. Dat wil zeggen dat er, tussen vrijdagavond 22 u. en maandagmorgen 6 u., gecombineerde alcohol‑, drugs- en snelheidscontroles zullen gehouden worden door de Limburgse lokale politiezones op lokale en gewestwegen en door de WegPolitie Limburg op de autosnelwegen.