Ga verder naar de inhoud

Contactdag Netwerk Educatie: Werkwinkels

Tijdens de Contactdag Netwerk Educatie op 7 maart 2023, kan je onderstaande werkwinkels volgen.

Filosoferen met kinderen (50 min) – kleuteronderwijs – Djapo

Wie is de baas over het water? Kan je je huidskleur afwassen?

Je oefent samen tal van inspirerende werkvormen. Geen filosofisch gesprek zonder een prikkelende denkvraag: hoe herken je een sterke filosofische vraag en hoe bedenk je er zelf één?

Misschien weet jij als leerkracht het antwoord ook niet. Welke knepen je wel onder de knie moet hebben ervaar je tijdens een heus filosofisch gesprek.

Doordenken op prikkelende vragen leert kinderen hun gedachten onder woorden te brengen en te luisteren naar elkaar. Zo ontwikkelen ze een eigen waardenkader, wat hen helpt keuzes te maken voor een duurzame samenleving.

De Droomfabriek (50 min) – kleuteronderwijs – Vlajo

Wil jij samen met je kleuters gaan voor meer zelfstandigheid, beter samenwerken, doorzetten en nog meer ondernemende vaardigheden?

Kom dan zeker mee op ontdekkingstocht met Doedel, onze mascotte, een dro(o)medaris die de leerlingen met verschillende opdrachten motiveert die leiden tot nog meer gedrevenheid in je klas!

Want samen… zijn we nog sterker!

Systeemdenken met kinderen (100 min) – Kleuteronderwijs en 1ste graad Lager Onderwijs – Djapo

Denken in verbanden, dit helpt ons om complexe thema’s rond duurzame ontwikkeling begrijpbaar te maken voor kinderen.

Kinderen gaan op zoek naar samenhang, visualiseren de onderlinge verbanden en creëren zelf nieuwe inzichten op basis van losse eindjes informatie. Kinderen zijn erg betrokken bij het leerproces doordat ze zelf de informatie structureren tot betekenisvolle gehelen.

We vertrekken vanuit verhalen, die ons meenemen naar een prikkelende fantasiewereld en meteen de link leggen met realistische duurzaamheidsvraagstukken.

Waar komen al onze spullen vandaan en welke impact heeft hun oorsprong op de mensen en op onze planeet?

Creatief denken met kinderen (100 min) - Kleuteronderwijs en 1ste graad Lager Onderwijs – Djapo

Kinderen van vandaag moeten leren omgaan met de uitdagingen van morgen. Hiervoor zullen ze al hun creativiteit moeten gebruiken. Want voor fenomenen als de klimaatverandering of de voedselcrisis is er geen kant-en-klare oplossing.

Met creatief denken willen we kinderen stimuleren om nieuwe ideeën te genereren. Dit doen we met werkvormen die onze blik op de wereld verruimen, door doelgericht te denken over problemen, of juist heel flexibel elementen te combineren.

Tijdens deze kennismaking pas je zelf zoveel mogelijk werkvormen toe.

We vertrekken vanuit verhalen, die ons meenemen naar een prikkelende fantasiewereld en meteen de link leggen met realistische duurzaamheidsvraagstukken.

Virtual en Augmented Reality in de klas (50 min) - 1ste, 2de en 3de graad Lager Onderwijs - Brightlab

Dankzij Virtual Reality (VR) kan je leerlingen letterlijk de wereld van een thema laten binnenstappen en hier virtueel mee kennis maken of in rondneuzen. Ook dankzij Augmented Reality (AR) kan je hun omgeving omtoveren tot een meer interactieve en krachtigere leservaring.

We bekijken wat er beschikbaar is aan educatief VR en AR materiaal en hoe je hiermee je fysieke/online lessen kan verrijken. Je krijgt tijd om de getoonde voorbeelden uit te testen. Ook bespreken we de verschillende opstellingen en materiaal die je kan gebruiken om VR en AR aan te bieden in je klas.

Kinderen veranderen de wereld (50 min) – 3de graad Lager Onderwijs – Studio Globo

Deze workshop laat je kennismaken met kinderen die allemaal een wens hadden voor de wereld. Zij schoten in actie dankzij hun talent, de hulp van anderen en hun kracht om die wens te vervullen. Ze zetten samen heel wat veranderingen in gang: miljoenen bomen planten, kinderen uit een vluchtelingenkamp een stem geven …

Ook de leerlingen van jouw klas kunnen dat. Geïnspireerd door de bijzondere verhalen formuleren de leerlingen aan het einde van de workshop een wens. Gedurende de workshop hebben ze gezien hoe je zo een wens in een actie kunt omzetten. Nu is het aan hen: in de klas zullen ze samenwerken om acties uit te voeren.

Speelse methoden ‘Toekomstdenken’ (50 min) – 3de graad Lager Onderwijs en 1e graad Secundair Onderwijs – De Aanstokerij

In deze sessie zal De Aanstokerij met één of meerdere speelse werkvormen leerkrachten

prikkelen om met elkaar in gesprek te gaan rond hoe geven we vormen aan de toekomst.

Afhankelijk van de groep wordt het een verkenning van de werkvormen of gaan we er verdiepend mee aan de slag.

Weg van ’t school (50 min) - 1ste graad Secundair Onderwijs - Brightlab

Dit is een STEM-project waarbij de leerlingen uitgedaagd worden om de fietsroutes rond hun schoolomgeving te analyseren en te verbeteren! Breng aan de hand van burgerwetenschapsproject Fietsbarometer (UGent) de fietsroutes van en naar school in kaart, analyseer én bedenk inventieve oplossingen om de omgeving veiliger te maken. Met dit project daag je leerlingen op verschillende manieren uit; een voorstel opstellen voor de aanleg van nieuwe fietspaden, richtingaanwijzers op fluohesjes maken, maquettes tekenen... Om de leerlingen daarmee te helpen werden verschillende tools ontwikkeld.

Let's DOnut! Over donuteconomie en doeners (50 min) – 2de graad Secundair Onderwijs – Broederlijk Delen

Het huidige ideaalbeeld van economisch succes situeert zich binnen oneindige groei. Dit leidt echter tot burn-out van mensen en een burn-out van de planeet. Er is een verandering nodig van het hele systeem, want alles is met alles verbonden. De donuteconomie is een alternatief economisch model dat iedereen uitdaagt om met een andere bril te kijken naar economie en samenleving.

De natuur op ons bord (50 min) - 2de en 3de graad Secundair Onderwijs - WWF

De natuur op ons bord: hoe kunnen jongeren zich engageren voor een leefbare planeet?

Tieners of volwassenen, leerkrachten of studenten, het gaat iedereen aan: ook op ons bord staat de toekomst van de planeet op het spel!
Via een interactieve workshop ontdekken leerlingen alles over hoe ze zich kunnen engageren voor een leefbare planeet.

Visionaire toekomstwandeling voor studenten (100 min.) – Lerarenopleiding kleuter/lager/secundair onderwijs – PNC

We maken een korte visionaire wandeling, waarbij we tal van mogelijke toekomstbeelden verzamelen, leren herkennen en daadwerkelijk beleven. Weet jij bijvoorbeeld al dat een deel van de parking van PXL zou voorzien worden van drukgevoelige generatoren die het gewicht van wagens omzetten in duurzame energie waarmee de verlichting wordt gevoed? Of weet je dat de groene gevel van het nieuwe UCLL gebouw een prijswinnende klimaatregulator kan worden, die tevens een paradijs voor biodiversiteit blijkt? En er is nog veel meer!

Dat ontdekken we samen door visionaire toekomstbeelden te projecteren, die we via de techniek van backcasting analyseren om tot een concreet plan van aanpak te komen. We bieden geen glazen bol, maar beloven dat je na deze workshop je omgeving als een broeihaard van kansen ervaart.

Doe mee

Samen zetten we onze schouders onder een groene en duurzame provincie.