Ga verder naar de inhoud

Cookieverklaring

Versie 15 december 2022

Wij vinden het als provincie Limburg belangrijk dat je op elke plaats en op elk ogenblik onze informatie kunt lezen, bekijken, beluisteren of beleven via diverse mediaplatformen. We werken ook aan interactieve diensten en diensten op jouw maat. Hiervoor kunnen we op onze websites, in onze nieuwsbrieven of in onze andere onlinediensten gebruikmaken van cookies of andere technologie√ęn zoals scripts, logs, iframes, plugins, captchas, trackers, pixels en vingerafdruk, die we hierna bundelen onder de term ‚Äúcookies‚ÄĚ.

In deze cookieverklaring willen we je informeren over welke cookies we gebruiken, voor welke doeleinden dit gebeurt, wat er met de verzamelde gegevens gebeurt en hoe je het gebruik ervan kunt beheren. Zo kunnen we onze diensten afstemmen op jouw privacyvoorkeuren. De cookieverklaring geldt voor de website en de onlinediensten van de provincie Limburg. We geven ook duidelijk aan wanneer we de cookies aan derde partijen doorgeven en onder welke voorwaarden. Opgelet: wanneer je via een link doorklikt naar een externe website, geldt er een ander privacy- en cookiebeleid.

Wat zijn cookies, scirpts, logs, iframs, plugins, captchas, trackers, pixels en vingerafdruk?

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op je computer of mobiele apparaat worden geiŐąnstalleerd wanneer je een website bezoekt of een onlinedienst gebruikt. Ze laten toe om je webbrowser of toestel te herkennen en houden gegevens over je surfgedrag bij. Op die manier onthouden we bijvoorbeeld hoe de website goed kan worden weergegeven op je toestel, wat je invulde op een formulier, welke pagina‚Äôs je bezocht, of je onze nieuwsbrief las en wat je sociale- mediaprofielen zijn. We gebruiken ze om onze formulieren te beschermen tegen cyberaanvallen en ook om allerhande statistieken te verzamelen over het gebruik en de gebruikers van onze website(s) en onlinediensten. Sommige cookies zijn de onze, andere zijn van derde partijen afkomstig. Cookies hebben meestal ook een vervaldatum.

De volgende technologie√ęn vallen ook onder dit cookiebeleid.

 • Scripts: een reeks opdrachten die een taak uitvoert op de website om bijvoorbeeld gegevens uit een formulier te bewaren en te bewerken op onze server; je webbrowser kan bepaalde scripts blokkeren.
 • Logs: bestanden die gebruikersinformatie bijhouden zoals je IP-adres, browsertype, internetprovider, de website die je naar deze website verwees, datum, tijdstip en aantal muisklikken. Deze logs worden gebruikt om de website te beheren en te optimaliseren.
 • I-frames: een veld dat we gebruiken om externe inhoud op de website weer te geven, zoals bijvoorbeeld video‚Äôs van Vimeo en Youtube
 • Captcha‚Äôs: reactietests die controleren of een mens of een computerprogramma je website bezoekt. Dit om te vermijden dat computerprogramma‚Äôs de formulieren op de website misbruiken.
 • Trackers: technologie die je onlinegedrag tussen websites bijhoudt, zoals welke websites je bezoekt, welke handelingen je stelt en welke informatie je op deze websites hebt ingegeven, zoals bijvoorbeeld je bankkaartgebruik, je zoektermen of de inhoud van je socialemediaprofielen, die vervolgens kunnen worden gebruikt om persoonlijkheidskenmerken af te leiden. Voorbeelden van trackers zijn bepaalde cookies, pixels en vingerafdruk.
 • Pixels: kleine onzichtbare afbeeldingen die ons toelaten om bepaalde informatie te verzamelen over het gebruik van de website, zoals bijvoorbeeld het aantal gebruikers dat een bepaalde pagina bezoekt.
 • Digitale vingerafdruk: techniek die verschillende gegevens over je toestel combineert om jou als unieke gebruiker te herkennen. De digitale vingerafdruk wordt gebruikt om fraude en misbruik van de website te voorkomen, maar ook om een profiel van jou te kunnen opmaken.

Hoe kun je het gebruik van cookies weigeren of beheren?

Een aantal cookies is noodzakelijk om de website te laten werken of je een onlinedienst te kunnen aanbieden. Deze cookies kun je niet weigeren. Voor de andere cookies vragen we je toestemming.

Bij jouw eerste bezoek aan de website vragen we je om voorkeuren m.b.t. cookies in te stellen. Bij elk volgend bezoek kun je jouw cookievoorkeuren weer aanpassen door op cookie-instellingen te klikken. Bij elke wijziging vragen we je om opnieuw je voorkeuren in te stellen.

Via de webbrowserinstellingen kun je bepalen hoe je webbrowser omspringt met cookies. Je kunt ook altijd de reeds ge√Įnstalleerde cookies van je computer of mobiele toestel verwijderen. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van je webbrowser of een van de volgende webpagina‚Äôs:

Welke cookies gebruiken we?

Functionele of noodzakelijke cookies: deze cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van deze website, zoals navigatie tussen pagina’s, toegang tot beveiligde onderdelen van de website(s), opslaan van formulieren en nagaan of de gebruiker een mens is en geen computer.

Analytische cookies: deze cookies verzamelen algemene informatie die ons inzicht geeft in jouw gebruik van de website.

Advertentie- en socialmediacookies: deze cookies volgen je surfgedrag om een gebruikersprofiel samen te stellen en zo gerichte advertenties te tonen die bij je interesses passen.

CONSENT

 • Type: Functionele cookie
 • Bewaartermijn: Vervalt na 2 jaar
 • Doel: gebruikt om te detecteren of de bezoeker de marketingcategorie in de cookiebanner heeft aanvaard. Deze cookie is noodzakelijk voor de GDPR-compliance van de website.

VISITOR_INFO1_LIVE

 • Type: Marketing cookie
 • Bewaartermijn: Vervalt na 179 dagen
 • Doel: probeert de bandbreedte van gebruikers te schatten op pagina's met ge√Įntegreerde YouTube-video's.

YSC

 • Type: Marketing cookie
 • Bewaartermijn: Vervalt na elke sessie
 • Doel: registreert een uniek ID om statistieken bij te houden van welke video's van YouTube de gebruiker heeft gezien.

ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY

 • Type: Marketing cookie
 • Bewaartermijn: Vervalt niet
 • Doel: Slaat de videospeler voorkeuren van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube video.

yt-remote-cast-available

 • Type: Marketing cookie
 • Bewaartermijn: Vervalt na √©√©n sessie
 • Doel: Slaat de videospeler voorkeuren van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube video.

yt-remote-cast-installed

 • Type: Marketing cookie
 • Bewaartermijn: Vervalt na √©√©n sessie
 • Doel: Slaat de videospeler voorkeuren van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube video.

yt-remote-connected-devices

 • Type: Marketing cookie
 • Bewaartermijn: Vervalt niet
 • Doel: Slaat de videospeler voorkeuren van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube video.

yt-remote-device-id

 • Type: Marketing cookie
 • Bewaartermijn: Vervalt niet
 • Doel: Slaat de videospeler voorkeuren van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube video.

yt-remote-fast-check-period

 • Type: Marketing cookie
 • Bewaartermijn: Vervalt na √©√©n sessie
 • Doel: Slaat de videospeler voorkeuren van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube video.

yt-remote-session-app

 • Type: Marketing cookie
 • Bewaartermijn: Vervalt na √©√©n sessie
 • Doel: Slaat de videospeler voorkeuren van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube video.

yt-remote-session-name

 • Type: Marketing cookie
 • Bewaartermijn: Vervalt na √©√©n sessie
 • Doel: Slaat de videospeler voorkeuren van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube video.

Welke scipts, logs, i-frames, plug-ins, captcha's, pixels en trackers gebruiken we?

I-frame:

 • voor het bekijken van video‚Äôs in youtube en vimeo
 • voor het bekijken van kaarten met een overzicht van vergroende speelplaatsen en natuurverbindingsprojecten in Google My Maps

Captcha’s:

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke en hoe je rechten uitoefenen?

Het bestuur van de provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt, ondernemingsnummer 0207.725.203, e-mail pnc@limburg.be, is verantwoordelijk voor deze cookieverklaring.

Omdat cookies persoonsgegevens kunnen bevatten, kun je ook overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) inzage vragen in je eigen persoonsgegevens. Je kunt de persoonsgegevens opvragen, inkijken en zo nodig laten corrigeren. In bepaalde gevallen en indien daarvoor goede redenen zijn, kun je vragen om jouw persoonsgegevens te wissen. Je hebt ook het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Je kunt deze rechten uitoefenen via:

 • mail naar griffie@limburg.be
 • per brief naar Griffie, provincie Limburg, Universiteitslaan 1, B-3500 Hasselt

In beide gevallen vragen we je een kopie van de voorzijde van je identiteitskaart mee te sturen.
Je hebt ten slotte het recht om klacht in te dienen tegen of over de verwerking van jouw persoonsgegevens bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Voor meer informatie kun je bij de Vlaamse Toezichtscommissie of de Gegevensbeschermingsautoriteit terecht.

Wijzigingen

De provincie Limburg behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik wijzigingen aan te brengen in haar privacybeleid. Door deze website te gebruiken, aanvaard je alle voorwaarden van het privacybeleid zoals bepaald op het moment van gebruik. Bij elke toegang tot de website van de provincie Limburg, nadat het privacybeleid werd gewijzigd, word je geacht kennis genomen te hebben van de wijzigingen en ze te aanvaarden.

Doe mee

Samen zetten we onze schouders onder een groene en duurzame provincie.