Ga verder naar de inhoud

Toegankelijkheidsverklaring

Provinciaal Natuurcentrum, verbindt zich ertoe deze site toegankelijk te maken, in overeenstemming met de volgende wetgeving: wet van 19 juli 2018 betreffende de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsorganisaties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op: www.provinciaalnatuurcentrum.be

Nalevingsstatus

Er is een interne en externe toegankelijkheidsaudit (accessibility scan van FOD BOSA) uitgevoerd. Deze audit was een vereenvoudigde analyse. De technische problemen die voortkwamen uit de Accessibility scan van FOD BOSA werden reeds aangepakt en verholpen. Deze website is gedeeltelijk conform. Non-conformiteiten staan hieronder vermeld.

Niet-toegankelijke inhoud

Downloadbare PDF-bestanden zijn niet altijd toegankelijk opgesteld. Oudere video's bevatten geen transcript en ondertiteling.

Verbeteringsplan

Onze medewerkers volgen bij elke nieuwe publicatie de richtlijnen uit de Vlaamse checklist voor webredacteurs (checklist voor webredacteurs - dienst diversiteitsbeleid van de Vlaamse Overheid) op. We onderzoeken verder hoe we in de toekomst video's kunnen ondertitelen of voorzien van een subscript.

Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van onze website/applicatie, kunt u een mailtje sturen naar pnc@limburg.be
Als deze dienst niet reageert, kunt u contact opnemen met De Federale Ombudsman.

Deze verklaring is opgesteld op 3 januari 2024.

Doe mee

Samen zetten we onze schouders onder een groene en duurzame provincie.