Ga verder naar de inhoud

Onze voornaamste thema's

De Mijlpaal in Tongeren

Groene schooldomeinen

Kiest jouw school voor een natuurrijke leeromgeving en een groene speelplaats? Bij ons kan je terecht voor begeleiding, een subsidie en inspiratie.

Een ecoduct als onderdeel van een natuurverbinding in Limburg

Natuur verbinden

Ons landschap is versnipperd, en dat maakt overleven moeilijk voor veel dieren en planten. Een oplossing? De grotere natuurgebieden met elkaar verbinden.

Eikenprocessierupsen in Limburg

Hindersoorten

Wat als bepaalde dier- of plantensoorten de lokale natuur verstoren of maatschappelijke overlast veroorzaken?

Natuurgebied Negenoord in het Rivierpark Maasvallei

Samenwerken aan Limburgse gebieden

Limburg is een groene provincie. Wij zetten onze schouders mee onder de gebiedsontwikkelingen in onze regio.

Leerling met materiaal uit de energierugzak

Klimaateducatie

Klimaat is een hot topic. Hoe maak je dit thema bespreekbaar (in de klas)?

(Klimaat)bomen

Geen Vlaamse provincie zo vol van bomen als Limburg

NatuurRijk leren in het basisonderwijs

Leren in, met én van de natuur.

Waarom deze thema's?

Samen zetten we onze schouders onder een sterke biodiversiteit in Limburg en een breed draagvlak voor duurzame ontwikkeling. Zo maken we werk van een mooie en groene provincie. Nu en in de toekomst.

De thema's natuurverbindingen en natuureducatie behoren tot onze provinciale bevoegdheid, net als het ondersteunen van gemeentes met andere biodiversiteitsthema's zoals (klimaat)bomen en hindersoorten. 

Projecten en campagnes van Provinciaal Natuurcentrum

In de BRES voor water

De voorbije zomers kregen we af te rekenen met extreme droogte én met wateroverlast.

Hoe erg lijden de Haspengouwse beken en het leven dat ze huisvesten onder de droogte? Dat zoeken we samen uit. Doe jij mee?

Stille waters doorgronden
Afgelopen

Stilstaande waterelementen zijn vaak relatief klein. Toch zijn ze enorm belangrijk voor mens en natuur.

In de zomer van 2018 gingen 795 burgeronderzoekers op pad. Samen brachten zij meer dan 1.000 stilstaande waters in kaart: (tuin)vijvers, poelen en overstromingsplassen.

Onze bermen vol leven
Afgelopen

Verdienen bermen bijzondere aandacht? Volgens ons wel.

Onderzoekers vonden een indrukwekkend aantal verschillende soorten ongewervelden in Limburgse bermen, waarvan 25 tot 30% zelfs op de Rode Lijsten staan. Daarom ontwikkelden we een inspiratiegids en richtlijnen voor het beheer van bermen.

Limburg "Wild van bijen"
Afgelopen

Wilde bijen, dat zijn waardevolle bestuivers die het als soort moeilijker en moeilijker hebben.

Daarom zetten we in 2016 de wilde bij in de kijker. Op deze pagina's vind je tips om je tuin of je speelplaats bijvriendelijk in te richten en een handleiding voor beheerders.

Buitengewoon Limburg
Afgelopen

2021 was een feestjaar voor de Limburgse natuursector: Natuurpunt mocht 20 kaarsjes uitblazen, LIKONA werd 30 jaar en het Limburgs Landschap vierde haar 50ste verjaardag.

Dat vierden we met een reeks reportages met vrijwilligers in de hoofdrol.

Gemeenten adopteren Limburgse soorten (GALS)
Afgelopen

Een stevige impuls geven aan het gemeentelijk soortgericht beleid. Dat was het doel van deze campagne uit 2005.

Gemeenten adopteren Limburgse soorten - zadelsprinkhaan

Natuuronderzoek

LIKONA – de Limburgse Koepel voor Natuurstudie – is een begrip in de natuursector. Dit netwerk van 500 vrijwilligers brengt de natuur in onze provincie in kaart en draagt zo bij aan het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van de biodiversiteit. De vrijwilligers groeperen zich in 10 thematische werkgroepen.

Samen voor een biodiverser en natuurrijk Limburg

Bouwen aan een groene en duurzame provincie, dat doen we niet alleen. Doe jij ook mee?