Ga verder naar de inhoud

Onze voornaamste thema's

De Mijlpaal in Tongeren

Groene schooldomeinen

Kiest jouw school voor een natuurrijke leeromgeving en een groene speelplaats? Bij ons kan je terecht voor begeleiding, een subsidie en inspiratie.

Een ecoduct als onderdeel van een natuurverbinding in Limburg

Natuur verbinden

Ons landschap is versnipperd, en dat maakt overleven moeilijk voor veel dieren en planten. Een oplossing? De grotere natuurgebieden met elkaar verbinden.

Eikenprocessierupsen in Limburg

Hindersoorten

Wat als bepaalde dier- of plantensoorten de lokale natuur verstoren of maatschappelijke overlast veroorzaken?

Natuurgebied Negenoord in het Rivierpark Maasvallei

Samenwerken aan Limburgse gebieden

Limburg is een groene provincie. Wij zetten onze schouders mee onder de gebiedsontwikkelingen in onze regio.

Leerling met materiaal uit de energierugzak

Klimaateducatie

Klimaat is een hot topic. Hoe maak je dit thema bespreekbaar (in de klas)?

(Klimaat)bomen

Geen Vlaamse provincie zo vol van bomen als Limburg

NatuurRijk leren in het basisonderwijs

Leren in, met én van de natuur.

Waarom deze thema's?

Samen zetten we onze schouders onder een sterke biodiversiteit in Limburg en een breed draagvlak voor duurzame ontwikkeling. Zo maken we werk van een mooie en groene provincie. Nu en in de toekomst.

De thema's natuurverbindingen en natuureducatie behoren tot onze provinciale bevoegdheid, net als het ondersteunen van gemeentes met andere biodiversiteitsthema's zoals (klimaat)bomen en hindersoorten. 

Projecten en campagnes van Provinciaal Natuurcentrum

Klimaatbomen in Limburg

Stadsbomen zorgen voor een aangename en gezonde leefomgeving. Ze helpen in de strijd tegen de klimaatverandering. Vandaar dat de provincie Limburg sterk inzet op meer klimaatbomen in Limburg.

In de BRES voor water

De voorbije zomers kregen we af te rekenen met extreme droogte én met wateroverlast.

Hoe erg lijden de Haspengouwse beken en het leven dat ze huisvesten onder de droogte? Dat zoeken we samen uit. Doe jij mee?

Ben of ken jij dé Duurzame Durver van 2023? Afgelopen

Leerkrachten en onderwijsprofessionals met een groen hart zijn goud waard. Daarom zetten wij dit najaar de Limburgse Duurzame Durvers* in de kijker.

Laat jouw klas het verhaal van het bos vertellen Afgelopen

Doe samen met je leerlingen van de 2de graad van het lager onderwijs mee aan onze wedstrijd en win een exclusieve uitstap tijdens de Week van het Bos!

Stille waters doorgronden Afgelopen

Stilstaande waterelementen zijn vaak relatief klein. Toch zijn ze enorm belangrijk voor mens en natuur.

In de zomer van 2018 gingen 795 burgeronderzoekers op pad. Samen brachten zij meer dan 1.000 stilstaande waters in kaart: (tuin)vijvers, poelen en overstromingsplassen.

Onze bermen vol leven Afgelopen

Verdienen bermen bijzondere aandacht? Volgens ons wel.

Onderzoekers vonden een indrukwekkend aantal verschillende soorten ongewervelden in Limburgse bermen, waarvan 25 tot 30% zelfs op de Rode Lijsten staan. Daarom ontwikkelden we een inspiratiegids en richtlijnen voor het beheer van bermen.

Natuuronderzoek

LIKONA – de Limburgse Koepel voor Natuurstudie – is een begrip in de natuursector. Dit netwerk van 500 vrijwilligers brengt de natuur in onze provincie in kaart en draagt zo bij aan het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van de biodiversiteit. De vrijwilligers groeperen zich in 10 thematische werkgroepen.

Samen voor een biodiverser en natuurrijk Limburg

Bouwen aan een groene en duurzame provincie, dat doen we niet alleen. Doe jij ook mee?