Ga verder naar de inhoud

Samenwerken aan Limburgse gebieden

Limburg is een groene provincie. Wij zetten onze schouders mee onder de gebiedsontwikkelingen in de regio.

Ons landschap heeft veel verschillende gebruikers met uiteenlopende belangen. Als we gebieden ontwikkelen, moeten we dus rekening houden met verschillende facetten: van mobiliteit en landbouw, over erfgoed en toerisme tot natuur. Daarom pakken de initiatiefnemers landschappelijke acties en terreininrichting van gebieden vaak samen met partners uit die uiteenlopende domeinen aan.

Dat heeft veel voordelen:

  • acties van verschillende landschapsactoren versterken elkaar
  • het is makkelijker om rekening te houden met de behoeftes en bekommernissen van verschillende landschapsgebruikers
  • door de schaalvergroting zijn gebiedsontwikkelingen vaak efficiënter en renderen de financiële middelen beter.

10 kenmerkende landschappen

Limburg telt 10 verschillende kenmerkende landschappen, zoals droog en vochtig Haspengouw, de Maasvallei en de Hoge Kempen.

De eigenheid van die gebieden hangt nauw samen met de bodem en het gebruik ervan in het verleden. Zo bepaalden de schaapsherders in het Kempisch plateau of de herenboeren in droog Haspengouw mee het landschap. Bij gebiedsontwikkelingen willen we de eigenheid van landschappen behouden en versterken.

Biodiversiteit en natuureducatie in Limburgse gebieden

Medewerkers van het Provinciaal Natuurcentrum bewaken het evenwicht bij gebiedsontwikkelingen door de bescherming en de ontwikkeling van natuur een plaats te geven. Dat kan gaan over advies over de Limburgse biodiversiteit en natuureducatie. Zo maken we deel uit van de overlegstructuren van een aantal gebieden, zoals de themawerkgroep van het Nationaal Park Hoge Kempen of de stuurgroep Bocagelandschap Voerstreek. Of we geven advies voor de ecologische inpassing van het Kolenspoor en de Noord-Zuidverbinding.

Daarnaast geven we financiële steun aan gebiedsgerichte projecten. Dat gebeurt rechtstreeks of via reguliere subsidies voor de Regionale Landschappen. Bij De Wijers gaan we zelfs nog een stap verder, want dit partnerschap coördineren we zelf.

Vlaamse parken

In 2021 riep Vlaanderen (Vlaamse Landmaatschappij en Agentschap voor Natuur en Bos) kandidaten op voor de titel van Nationale en Landschapsparken. Van de 9 Limburgse kandidaten overleefden er 6 de eerste selectieronde. Deze coalities werken momenteel een masterplan uit met het oog op de erkenning als Vlaams Park vanaf 2023. De niet geselecteerde kandidaten, zoals De Wijers en De Merode, zitten intussen ook niet stil en gaan verder op de ingeslagen weg.

Nationale parken in Vlaanderen (kandidaten 2de ronde):

Landschapsparken (kandidaten 2de ronde):

Vragen?

Contacteer Huig Deneef of Joris Verhees

met je vragen over gebiedsgerichte werking in Limburg.

Gerelateerde activiteiten

Waterplatform De Wijers

Vrijdag, 23 juni 2023

Samen voor een biodiverser en natuurrijk Limburg

Bouwen aan een groene en duurzame provincie, dat doen we niet alleen. Doe jij ook mee?