Ga verder naar de inhoud

Meer dan de helft van de kandidaat Vlaamse parken zijn Limburgs

Op 31 mei verliep de deadline voor de indiening van de master- en operationele plannen voor gebiedscoalities die meedingen naar de erkenning als nationaal- of landschapspark. Zes van de overgebleven elf kandidaten zijn Limburgs. Dit najaar valt het verdict.

Nationale parken en landschapsparken

De zes Limburgse partnerschappen van gemeenten, Regionale Landschappen, provincies en andere organisaties uit verschillende sectoren bakenden een perimeter af waarbinnen ze voor de komende 24 jaar een natuurlijke en/of landschappelijke toekomst zien.

Het al erkende Nationaal Park Hoge Kempen moest zich alleen aligneren aan de nieuwe decretale voorwaarden, terwijl Nationaal Park Bosland met de bestaande partners verder ging op de eerder ingeslagen weg. Landschapsparken Kempen~Broek, Maasvallei, Grenzeloos Bocageland en Hart van Haspengouw focussen meer op een divers landschap.

Parken die mee het provinciaal beleid uitdragen

De perimeters bestrijken meer dan de helft van de totale Limburgse oppervlakte. Daarom is het belangrijk dat provinciaal toekomstgericht beleid haar plek krijgt in de plannen.

Zo brachten we met het Provinciaal Natuurcentrum voor elke kandidatuur de grootste natuurverbindingskansen in kaart. Hiervoor baseerden we ons op de kansrijkste corridors die beschreven staan in de gemeentelijke natuurverbindingenrapporten. Als de gebiedscoalities hier actief mee aan de slag gaan, krijgen vooral Limburgs prioritaire soorten verhoogde overlevingskansen.

Meer nieuws

Woensdag, 12 juni 2024
Haspengouw, anders bekeken (2024) is een boek van Eddy Dupae. Dr. Guido Creemers, Dr. Roland Dreesen, Prof. Jean Poesen en Dr. Jan Stevens…

Doe mee

Samen zetten we onze schouders onder een groene en duurzame provincie.