Ga verder naar de inhoud

Werkgroep zoogdieren

Wist je dat er in Limburg meer dan 70 verschillende soorten zoogdieren leven?

Acht soorten daarvan zijn voor hun voortbestaan zelfs grotendeels afhankelijk van de Limburgse natuur. Voorbeelden van deze Limburgse prioritaire soorten zijn de hazelmuis, de Europese hamster en de otter.

De vrijwilligers van de zoogdierenwerkgroep brengen in kaart welke wilde zoogdieren voorkomen in onze provincie, zodat we gericht maatregelen kunnen nemen.

Speuren naar hamsterburchten

Al meer dan 20 jaar gaat een groep vrijwilligers in de zomermaanden op zoek naar hamsterburchten. Dat doen ze op de graanakkers die net geoogst zijn, maar nog niet geploegd. Sinds 2010 noteerden de onderzoekers enkel nog waarnemingen in de buurt van Tongeren.

Daarom is het zo belangrijk om de wilde hamsters goed op te volgen en maatregelen te nemen waar mogelijk.

De provincie Limburg, het Agentschap voor Natuur en Bos, de Vlaamse Landmaatschappij en Natuurpunt werken samen om de wilde hamsters te beschermen. Dankzij een nieuw soortenbeschermingsplan en beheersovereenkomsten kunnen we afspraken maken met plaatselijke landbouwers.

Wil je zelf deelnemen aan een speurtocht? De speurtochten gaan door op een aantal maandagavonden in juli en augustus, afhankelijk van de oogst.

Dassen beschermen

Een andere prioritaire Limburgse zoogdierensoort is de das. Want hoewel er ooit vrij veel dassen leefden in Vlaanderen, vind je ze de laatste jaren vooral in de Voerstreek en in Zuid-Limburg.

De vrijwilligers van de Limburgse dassenwerkgroep beschermen de dassen. Dat doen door hun burchten, voedselgebieden en migratieroutes in kaart te brengen en advies te geven aan overheden en eigenaars. En natuurlijk sensibiliseren ze het brede publiek. Ontdek je zelf een burcht? Meld het dan aan de dassenwerkgroep.

Doe mee

Wil je zelf meewerken als vrijwilliger? Contacteer ons en laat ons weten wie je bent en wat je zou willen doen.

Zin om samen met ons de Limburgse natuur te onderzoeken?

Ben jij gebeten door natuur én wil je het verschil maken voor de Limburgse natuur? Dan ben je de geknipte LIKONA-vrijwilliger.

Als LIKONA-vrijwilliger trek je samen met andere natuurliefhebbers de natuur in en help je met determinaties of met het verwerken van de onderzoeksresultaten. Uiteraard kies je zelf welke werkgroep je het meeste aanspreekt.