Ga verder naar de inhoud

Klimaatbomen in Limburg

Stadsbomen zorgen voor een aangename en gezonde leefomgeving. Ze helpen in de strijd tegen de klimaatverandering. Vandaar dat de provincie Limburg sterk inzet op meer klimaatbomen in Limburg.

41 Limburgse gemeenten zetten in op een duurzamer bomenbeleid

Met de steun van Limburg Sterk Merk loopt tot en met augustus 2024 het provinciaal project klimaatbomen in Limburg. Op 1 gemeente na, doen alle Limburgse steden en gemeenten mee.

Het initiatief zet vooral in op het verbeteren van het gemeentelijk beleid rond bomen. Concreet betekent dit mee visies uitwerken, hulp bij het maken van keuzes, advies verlenen bij het opstellen van beheer- en beleidsplannen enzovoort. Ook het onderzoeken en beheren van individuele bomen staan op het programma.

Er wordt echt op maat gewerkt. De ene gemeente is immers de andere niet. Om in elke gemeente een goed zicht te krijgen op de stand van zaken en de knelpunten werden bij de start van het project samen met de Vereniging voor Openbaar Groen intakegesprekken georganiseerd. De verslagen van deze gesprekken geven de experten van PXL-Bioresearch en De Beer & De Vos de kans om sneller en meer gericht rond beleid, onderzoek en beheer aan de slag te gaan.

Naast de expertenbegeleiding zijn ook vormingen, lerende netwerken en modelbestekken voor het gemeentepersoneel voorzien en wordt communicatie- en sensibilisatiemateriaal voor burgers uitgewerkt.

Doe mee

Samen zetten we onze schouders onder een groene en duurzame provincie.