Ga verder naar de inhoud

Water op de speelplaats

Water zorgt voor oneindig veel speelplezier en is levensnoodzakelijk voor dieren. Bovendien is water opvangen en hergebruiken verstandig in tijden van klimaatverandering.

Hoe pak je dat aan?

Om te beginnen kan je hemelwater afkoppelen van de riolering door het bijvoorbeeld op te vangen in bovengrondse regenwatertonnen. Leerlingen kunnen dit regenwater gebruiken om planten water te geven in drogere periodes. Minder verharding en meer groen zal maken dat regenwater meer ter plekke in de bodem infiltreert en geeft minder kans op wateroverlast. Een wadi dient daar ook voor én kan gebruikt worden als speelreliëf.

Als je water gebruikt als speelelement ga je nog een stapje verder. Water en zand zijn oerelementen waarmee kinderen eindeloos kunnen spelen. Je kan hemelwater afkoppelen en dat over een kleine bedding leiden over (een stuk van) de speelplaats. Dan kunnen de kinderen bijvoorbeeld dammetjes maken. Of je kan een handgrondwaterpomp installeren bij de zandbak. Goede speelafspraken zijn hier natuurlijk wel nodig.

Voor de natuur, en zeker tijdens de erg droge periodes die we tegenwoordig kennen, is het een goed idee altijd drinkwater voor dieren te voorzien op de speelplaats. Dat kan gaan van een eenvoudig schaaltje, over een minivijvertje in een zinken teil of een half wijnvat, tot een heuse poel. Met een poel op het schooldomein creëer je meteen een eigen waterbiotoop, al zijn de aanleg en het onderhoud ervan geen sinecure. Schakel daarvoor zeker een deskundige in.

Educatief gebruik

Een poel kan je gebruiken voor water(beestjes)onderzoek. Een waterdrinkplaats voor dieren kan net zoals een wintervoederplaats voor vogels een pleisterplaats worden, waar je leerlingen dieren kunnen spotten en leren herkennen.

Door de planten op je speelplaats regenwater te geven op drogen momenten, leren je leerlingen zorgzaam om te gaan met de schoolnatuur. STEM-gewijs kunnen de leerlingen allerlei spelletjes en experimenten doen met water.

Biodiversiteit

Water doet leven. Een drinkplaats trekt dus dieren op de speelplaats aan.

En wat met de veiligheid?

Een poel kan je veilig inpassen in de speelplaats door er bijvoorbeeld een kastanjehouten omheining met poortje rond te plaatsen, of door een rooster te voorzien onder het wateroppervlak. Regenwater is vrij veilig om mee te spelen, als je afspreekt dat er niet van gedronken mag worden en als je het water niet lang en/of in de zon bewaart.

Verder zal viezigheid eerder een issue zijn dan veiligheid. Om tot goede afspraken te komen zijn dialoog, goede praktijkvoorbeelden en tijd belangrijk.

Samen voor een biodiverser en natuurrijk Limburg

Bouwen aan een groene en duurzame provincie, dat doen we niet alleen. Doe jij ook mee?