Ga verder naar de inhoud

PNC in dialoog: Bomen, ons erfgoed

Lezing door Kathleen De Clercq, lector groenmanagement, hogeschool PXL. PNC in dialoog, 10 oktober 2023

De oudste bewoner in elke gemeente is een boom of zou dat moeten zijn. Maar hoe gaan we om met die oudjes, respecteren we hen wel voldoende? Respect begint bij herkenning, gevolgd door erkenning of waardering. We laten onze inheemse boomsoorten niet altijd uitgroeien tot bomen. Niettemin zijn kaphagen, knotvormen, berceaus en hagen wel degelijk volwaardige bomen die we tot ons groen erfgoed kunnen rekenen. Samen met Kathleen De Clercq trachten we te begrijpen waarom we vroeger knotten, hakten, kapten en vlechtten en achterhalen we of dat beheer nu nog mogelijk en zinvol is.

Doe mee

Samen zetten we onze schouders onder een groene en duurzame provincie.