Ga verder naar de inhoud

Waarom is het orchideeënrijke grasland in Opleeuw zo uitzonderlijk soortenrijk?

Artikel uit het LIKONA-jaarboek 2011

Bert Berten, Piet De Becker, Roland Dreesen, Eddy Dupay en Michiel Dusar

In 2000 werd de groene nachtorchis gevonden in een weiland in de ruilverkaveling Jesseren. Dat was het startsein voor een uitgebreid onderzoek van dit weiland. Vooreerst onderzocht de VLM in 2001 en 2002 gedetailleerd de vegetatie en plaatste in 2003 enkele peilbuizen in het perceel. In datzelfde jaar stelden de bodemdeskundigen van de VLM een gedetaillleerde bodemkaart op en in 2008 bekeek de geologische werkgroep van LIKONA in detail de bodemsamenstelling. Tot slot analyseerde het INBO in 2009 het hydrologisch systeem. De voornaamste resultaten van al die onderzoeken worden in dit artikel gepresenteerd.


Doe mee

Samen zetten we onze schouders onder een groene en duurzame provincie.