Ga verder naar de inhoud

Nationaal Park Hoge Kempen: paradijs voor dagvlinders

Artikel uit het LIKONA-jaarboek 2005

Vanreusel Wouter

Dagvlinders zijn kwetsbare organismen. Ze kunnen niet zonder een kwalitatief milieu. Bovendien zijn ze vaak afhankelijk van zeldzame plantensoorten of vegetatietypes.

Verder zijn ze door hun ingewikkelde levensstadia extra 'beheergevoelig': is er géén beheer of is het beheer niet afdoende, dan verdwijnen deze beestjes vliegensvlug. Doordat ze gemakkelijk te herkennen zijn, vormen dagvlinders bruikbare indicatoren om het beheer of de toestand van biotopen op de volgen: een prima toetssteen voor het Nationaal Park Hoge Kempen, dat immers een bijzonder rijke vlinderfauna kent!

Dit artikel laat zien wat het Nationaal Park Hoge Kempen voor de dagvlinder kan betekenen. We bespreken de meest typische en bedreigde soorten. Ook maken we een inschatting van de herstelkansen en uitbreidingsmogelijkheden in het gebied: een Nationaal Park in Vlaanderens meest vlinderrijke provincie, dat mag best een vlinderparadijs zijn!

Doe mee

Samen zetten we onze schouders onder een groene en duurzame provincie.