Ga verder naar de inhoud

De keverfauna van het Nationaal Park Hoge Kempen

Artikel uit het LIKONA-jaarboek 2005

Crevecoeur Luc en Stassen Eugene

Wie met insecteninventarisatie bezig is, beseft al zeer snel dat het volledig inventariseren van het Nationaal Park Hoge Kempen minstens een levenswerk is. Onze inventarisatie focust op kevers en is een opname van slechts enkele punten in het Nationaal Park. Toch geeft dit een goed idee van de huidige kennis van de faunaverscheidenheid.

De Belgische keverfauna wordt geschat op 4 000 soorten, waarvan er honderden soorten na 1950 niet meer aangetroffen zijn. Vermoedelijk is de diversiteit vandaag de dag een stuk lager. Volgens de beschikbare cijfers telt Limburg sinds 1985 weliswaar ongeveer 2 000 keversoorten, maar in werkelijkheid zijn het er zeker meer.

Doe mee

Samen zetten we onze schouders onder een groene en duurzame provincie.