Ga verder naar de inhoud

Twee jonge wulpen vrijgelaten in Bree

Op woensdag 10 juli werden in Bree twee jonge wulpen vrijgelaten. Deze vrijlating vormt het sluitstuk van een provinciaal biodiversiteitsproject om de populatie van wulpen weer op te krikken in Limburg.

De wulp is de grootste steltlopersoort uit onze omgeving. Met zijn lange kromgebogen snavel is deze vogel waarneembaar in kustgebieden, maar ook in Limburg komt deze vogel voor in open vochtige weides waar hij zich voedt met onder andere regenwormen. De soort is met uitsterven bedreigd volgens de Vlaamse Rode Lijst. In de afgelopen 30 jaar is de Europese populatie met 30 % tot 49 % afgenomen. In Vlaanderen is de situatie nog ernstiger: de populatie is in 20 jaar gehalveerd. Bijna 25 % van deze broedparen bevindt zich in Limburg, waar de soort is opgenomen op de lijst met Prioritaire Provinciale Soorten.

Project ter bescherming van de wulp

‚ÄúHet leefgebied van de wulp staat de laatste jaren onder zware druk omdat de nesten worden vernietigd door landbouwwerkzaamheden. Ook predatie van roofdieren is een probleem. Om er voor te zorgen dat de wulp in Limburg blijft bestaan, is actie nodig. Daarom startte natuurpunt een biodiversiteitsproject,‚ÄĚ aldus Griet Nijs van Natuurpunt studie. Binnen dit project bracht Natuurpunt 14 wulpennesten in Noord-Limburg in kaart. Samen met landbouwers en private eigenaars plaatste Natuurpunt tijdelijke elektrische rasters om de nesten ter bescherming tegen roofdieren en landbouwwerkzaamheden. Actieve bescherming is nodig omdat het broedsucces te laag is om de populatie in stand te houden.

Natuurlijk verbonden & Samen sterk

Projecten die inzetten op het realiseren van stapstenen voor zeldzame soorten die voornamelijk in Limburg voorkomen, kunnen rekenen op een provinciale subsidie. Deze stapstenen zijn een onderdeel van het leefgebied van zo‚Äôn soort. Samenwerking met de verschillende partners op terrein is de sleutel tot een succesvol project. Het gaat dus niet enkel over natuur, maar ook over samenwerking tussen mensen volgens diensthoofd Jan Mampaey: ‚ÄúDit project is een schoolvoorbeeld van hoe het kan: een samenwerking tussen het Provinciaal Natuurcentrum, Natuurpunt Studie, het Natuurhulpcentrum, lokale overheden, landbouwers en priv√©eigenaars om een typische Limburgse soort te helpen overleven in onze provincie.‚ÄĚ

Vrijlating van jonge wulpen

In Bree konden eerder twee jonge wulpen op eigen houtje succesvol uitvliegen. Een ander nest werd echter verlaten voordat het uitgebroed was. De drie eieren uit dat nest werden ingezameld en verder uitgebroed in het Natuurhulpcentrum Oudsbergen. Vandaag werden twee van deze jongen succesvol vrijgelaten.

Toekomstige stappen

De vrijlating van de wulpen markeert een belangrijke mijlpaal, maar het werk is nog niet klaar. Verdere inspanningen zijn nodig om de leefgebied van de wulp in Limburg te verbeteren en de populatie te herstellen.

Meer nieuws

Dinsdag, 2 juli 2024
Een primeur voor Limburg: het Provinciaal Natuurcentrum heeft met succes de kever ‚Äėgrote poppenrover‚Äô gekweekt. Dat is een natuurlijke‚Ķ
Woensdag, 12 juni 2024
Haspengouw, anders bekeken (2024) is een boek van Eddy Dupae. Dr. Guido Creemers, Dr. Roland Dreesen, Prof. Jean Poesen en Dr. Jan Stevens…
Woensdag, 29 mei 2024
Het Provinciaal Natuurcentrum keert subsidies uit voor projecten die het leefgebied van (beschermde) soorten verbinden en versterken en zo…
Een groene speelplaats? Natuurlijk!
Donderdag, 25 april 2024
Inspiratie voor jouw speelplaatsvergroening vind je voortaan in onze nieuwe publicatie 'Een groene speelplaats? Natuurlijk!'
Maandag, 18 maart 2024
Alle actuele kennis over everzwijnen gebundeld op één website.
Donderdag, 7 maart 2024
2023 was weer goed gevuld met heerlijk natuurlijke activiteiten. Je leest er alles over in ons jaarverslag.
Dinsdag, 23 januari 2024
Via een wedstrijd op sociale media zocht het PNC naar Limburgse Duurzame Durvers. Dat zijn leerkrachten met een aanstekelijke groene kijk…
Maandag, 22 januari 2024
Het jaarboek 2023 bundelt de resultaten van enkele belangrijke natuurstudies die uitgevoerd zijn door LIKONA-vrijwilligers. Het nummer…
Vrijdag, 22 december 2023

Trek jij binnenkort met je leerlingen van de 2de of de 3de graad lager onderwijs naar Visitor Center De Wissen om er de expo te bezoeken? Dit pakket bereidt je voor op je uitstap!

Maandag, 18 december 2023
110.000 euro subsidie voor natuurverbindingen
Donderdag, 23 november 2023
Deze mini-musical (6+) over microplastics in onze wereldzee√ęn komt naar je school (of cultuurcentrum). Limburgse scholen krijgen 50%‚Ķ
Vrijdag, 13 oktober 2023

Nachtverlichting heeft een effect op onze slaap, dat wist je al. Maar ook de koolmees slaapt er slecht door, de rivierprik is ervan in de war en de glimworm vindt zijn wederhelft niet. Bij mensen verhoogt nachtverlichting mogelijk de kans op overgewicht en mentale problemen.

Vrijdag, 18 augustus 2023

De Wijers stelt zich kandidaat om Unesco Biosfeergebied te worden. Dat zijn gebieden waarin de relatie tussen de mens en zijn omgeving centraal staat.

Donderdag, 6 juli 2023

Wist je dat het eeuwenoude kasteeldomein Meylandt unieke natuur herbergt? Het domein kreeg een opknapbeurt en vormt nu samen met de vallei van de Mangelbeek een groenblauwe ader tussen de kernen van Heusden en Zolder.

Vrijdag, 16 juni 2023

Nieuwe poelen, een extensief maaibeheer en houtkanten langs de Langkeukelbeek vormen stapstenen voor de kamsalamander, een Europees beschermde soort.

Hoge Kempen
Vrijdag, 16 juni 2023

Op 31 mei verliep de deadline voor de indiening van de plannen voor gebiedscoalities die meedingen naar de erkenning als nationaal- of landschapspark. Zes van de overgebleven 11 kandidaten zijn Limburgs. Dit najaar valt het verdict.

Maandag, 15 mei 2023

Plan je een klasuitstap naar één van onze centra of een andere erkende organisatie met een educatief aanbod rond duurzame ontwikkeling? Dan reizen je leerlingen gratis met de reguliere bussen van De Lijn. Handig, toch?

Vrijdag, 31 maart 2023

Met het nieuwe project ‚ÄúKlimaatbomen in Limburg‚ÄĚ ondersteunen we gemeentes die inzetten op een planmatige, doordachte aanpak van het gemeentelijk bomenbestand. De 41 deelnemende gemeentes engageren zich om tegen 2024 stappen te zetten in hun bomenbeleid. Het project is mogelijk dankzij steun van Limburg Sterk Merk (LSM).

Woensdag, 8 maart 2023
Vorig jaar was een heerlijk, natuurlijk verbonden jaar. Je leest er alles over in ons jaarverslag.
Dinsdag, 24 januari 2023
Hoekenwerk met een bijenbordspel en zaadbommen maken? Of samen bijenbloemen planten? Met deze edu-actieve workshop maken je leerlingen…
Dinsdag, 6 december 2022

Vlaanderen heeft een stikstofoverschot: meer dan 80 % van onze (vaak Europees beschermde) natuur lijdt eronder.

Jos Ramaekers (Natuurpunt) gaat in deze lezing dieper in op de problematiek van het stikstofoverschot, de gevolgen ervan voor de biodiversiteit en mogelijke oplossingen.

Doe mee

Samen zetten we onze schouders onder een groene en duurzame provincie.