Ga verder naar de inhoud

“In de BRES voor water” is een project van het Provinciaal Natuurcentrum, de provinciale dienst waterbeheer en I-BioStat in samenwerking met het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, de Vlaamse Milieumaatschappij en het Bekkensecretariaat Demerbekken.

Provinciaal Natuurcentrum

Samen met onze partners zetten we onze schouders onder een sterke en gezonde biodiversiteit in Limburg en een breed draagvlak voor natuur en duurzame ontwikkeling. Dat doen we met een uitgebreid educatief aanbod én door veranderingen op het terrein mogelijk te maken door onze partners te helpen met informatie, advies en subsidies.

Contactpersoon voor "In de BRES voor water": Katrien Hendrickx
coördinator citizen science
katrien.hendickx@limburg.be

Provinciale dienst waterbeheer

Deze dienst levert maatwerk bij het waterbeheer. De dienst stemt het beheer van de waterlopen af op de omgeving en de bestemming van het gebied.

Deze dienst wil het water langer vasthouden en de biodiversiteit in en rond waterlopen verhogen. Dat doen ze met projecten zoals:

  • ingebuisde en rechtgetrokken waterlopen terug openleggen en laten (her)meanderen
  • knelpunten voor vismigratie oplossen

Om wateroverlast te voorkomen, legt het provinciebestuur nieuwe en natuurlijk ingerichte overstromingszones aan. Ruimte voor water is de boodschap!

Contactpersoon voor "In de BRES voor water: Sofie Van Belleghem
ingenieur integraal waterbeheer
sofie.vanbelleghem@limburg.be

Interuniversity Institute for Biostatistics and statistical Bioinformatics – UHasselt – KU Leuven

Dit instituut verenigt het Centre for Statistics (CenStat, UHasselt) en het Leuven Biostatistics and Statistical Bioinformatics Centre (L-BioStat, KU Leuven). I-BioStat wordt internationaal erkend voor haar expertise in biostatistiek.

Dit project situeert zich binnen de hoofdlijnen in het onderzoek dat gebeurt aan het instituut: (1) de analyse van gecorreleerde, longitudinale en spatiale gegevens; (2) flexibele modellen; (3) de analyse van complexe hoog-dimensionale data; (4) ecologische modellering.

Contactpersoon voor In de BRES voor water: Thomas Neyens
professor biostatistiek en ecoloog verbonden aan UHasselt en KU Leuven
thomas.neyens@uhasselt.be

Regionaal landschap Haspengouw en Voeren

Elke regio heeft haar eigen identiteit, met typische landschappen, natuur en erfgoed. Dit noemen we regionale landschappen. Het werkveld van Het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren is dat van glooiende landschappen, akkers en dorpjes, kastelen en vierkantshoeven, riviervalleien en kleine landschapselementen zoals hoogstambomen, hagen, holle wegen en poelen.

Contactpersoon voor "In de BRES voor water": Ward Andriessen
projectcoördinator valleigebonden natuur
Ward.Andriessen@rlhv.be

De Vlaamse Milieumaatschappij en het bekkensecretariaat Demerbekken

De Vlaamse Milieumaatschappij speelt een cruciale rol in het integraal waterbeleid. Ze meet en controleert de kwantiteit en kwaliteit van water, beheert watersystemen, int een heffing op watervervuiling en op grondwaterwinning, adviseert over milieuvergunningen en zorgt voor de planning van en het toezicht op de zuiveringsinfrastructuur. De VMM vervult de taak van regulator voor leidingwater.

Het bekkensecretariaat Demerbekken is de motor van het wateroverleg in het Demerbekken. Het bekkensecretariaat staat in voor de dagelijkse werking binnen het bekken en het voorbereidende werk voor het bekkenbestuur, het gebiedsgericht en thematisch overleg en de bekkenraad.

Contactpersoon voor In de BRES voor water: Jan Vanvelk
bekkencoördinator Demerbekken
j.vanvelk@vmm.be

Doe mee

Samen zetten we onze schouders onder een groene en duurzame provincie.