Ga verder naar de inhoud

Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de scholenwedstrijd n.a.v. de ‘Week van het bos’ die Bosgroep Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt en het Provinciaal Natuurcentrum, Craenevenne 86, 3600 Genk organiseren. De organisatoren kunnen dit reglement op elk ogenblik wijzigen. De actuele versie van het reglement is steeds terug te vinden op deze webpagina. Deze wedstrijd kan worden gewijzigd, ingekort of stopgezet. Elke wijziging, inkorting of stopzetting van de wedstrijd publiceren we op deze website.

Door deelname aan de wedstrijd verklaart iedere deelnemer zich automatisch akkoord met het opgestelde en voor deze wedstrijd geldende reglement. Er wordt geen enkele communicatie (brief, mail, telefoon) gevoerd over het verloop van de wedstrijd of over dit reglement.

Artikel 1: algemeen

De wedstrijd wordt georganiseerd naar aanleiding van de ‘Week van het Bos’ die plaats vindt van 8 tot 15 oktober 2023.

Doelstelling is om kinderen uit de tweede graad basisonderwijs te sensibiliseren rond het belang van het bos, en hen meer te leren over de “geheimen” van het bos. De wedstrijd loopt van maandag 18 september tot zondag 1 oktober (23.00 uur).

De organisatoren behouden zich het recht voor om de wedstrijdperiode te verlengen en elke aangekondigde datum uit te stellen.

Artikel 2: deelnamemodaliteiten

Deze wedstrijd staat enkel open voor leerkrachten en schooldirecties uit de tweede graad basisonderwijs in Limburg.

Deelnemen kan door het filmpje/de filmpjes van jouw leerlingen via WeTransfer te versturen naar pascal.vanhees@limburg.be OF je bestanden op te laden op de Drive van de Bosgroep Limburg, en dit voor 1 oktober 2023 om 23.00 uur. Vermeld in het bijhorend bericht je naam, school, klas en het aantal leerlingen in je klas (mail of WeTransfer) of voeg in de drive een word-bestand toe met deze gegevens.

Elke deelnemer maakt slechts kans op één prijs. Per school kan er slechts één uitstap gewonnen worden, voor één klasgroep.

Inzendingen die niet binnen de aangegeven periode toekomen, worden niet meer in aanmerking genomen, wat ook de reden van vertraging is. Bij deelname moet per deelnemer melding worden gemaakt van zijn of haar naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Indien er geen melding wordt gemaakt van de identiteitsgegevens, kan de deelnemer niet weerhouden worden als winnaar.

Deelnemers die op welke manier dan ook vals spelen, worden uitgesloten van de wedstrijd.

Artikel 3: privacy

In uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zullen we de meegedeelde persoonsgegevens enkel verwerken in het kader van de wedstrijd. De gegevens zullen niet worden aangewend voor andere doeleinden en worden ook niet bewaard na afloop van het event.

De betrokkene heeft steeds recht tot inzage en verbetering van de opgeslagen gegevens en het recht om bezwaar te maken tegen de voorgenomen verwerking van zijn persoonsgegevens.

De organisatoren gebruiken de ingezonden filmpjes alleen in functie van deze wedstrijd en de beoordeling van de opdrachten. Als we (elementen uit) de ingezonden filmpjes zouden willen gebruiken voor communicatie over de actie, doen we dat enkel mits uitdrukkelijke toestemming en na overleg met de betrokken school.

Artikel 4: prijzen

Via deze wedstrijd zijn vier exclusieve uitstappen naar private Limburgse bossen te winnen. Een trekking door een onschuldige hand bepaalt de winnaars.

Aan één uitstap kan één klasgroep deelnemen. De excursies vinden plaats op dinsdag 10/10 en donderdag 12/10 2023 van 09.00 uur tot 13.00 uur, in één van de deelnemende privébossen. Een gids van het Provinciaal Natuurcentrum begeleidt de leerlingen. Als leraar moet je wel aanwezig zijn en actief meehelpen met de begeleiding van je klas. Het transport met de bus van en naar het bos is eveneens inbegrepen in deze prijs.

Deze prijzen zijn overdraagbaar aan een andere school of klas dan degene waarvoor deelgenomen werd, mits voorafgaande kennisgeving aan en toestemming van de organisatoren.

Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan in geen geval afgestaan of ingeruild worden voor een som geld. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer.

Artikel 5: aansprakelijkheid

De organisatoren kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houden met een gewonnen prijs.

Zij kunnen evenmin aansprakelijk worden gesteld ten gevolge van overmacht of iedere andere reden buiten de Bosgroep en het Provinciaal Natuurcentrum om waardoor de duur van de wedstrijd wordt veranderd of waardoor de wedstrijd of de prijs wordt aangepast of wordt geannuleerd.

Artikel 6: winnaars bekend maken en overhandiging van prijzen

De winnaars worden ten laatste bekend gemaakt op 2 oktober. Uit alle juiste inzendingen worden de winnaars geloot via trekking door een onschuldige hand.

De winnaars worden door de organisatoren persoonlijk verwittigd via e-mail.

Na verwittiging worden de winnaars op de webpagina van de wedstrijd bekend gemaakt. De deelnemers die hun prijs aanvaarden, gaan ermee akkoord dat ze als winnaars op deze website worden bekend gemaakt.

Zie je door de klimaatbomen het MOS niet meer?

We helpen je graag verder met al je vragen over educatie over natuur, klimaat en duurzaamheid.