Ga verder naar de inhoud

Wild van bijen

In 2016 zetten we de wilde bij in de kijker.

Wilde bijen, dat zijn waardevolle bestuivers die het als soort moeilijker en moeilijker hebben.

Met deze campagne ondersteunden we steden en gemeenten, terreinbeheerders, scholen en geïnteresseerden die de wilde bij willen helpen.

Advies voor gemeenten en terreinbeheerders

Bijenspecialisten van Nature-ID onderzochten en beschreven wat er moet gebeuren om de toekomst van de Limburgse bijenpopulaties te verzekeren.

Dat leverde een handleiding met concrete maatregelen voor beheer in functie van wilde bijen op, en 44 actieplannen voor de Limburgse gemeentes.

Help jij de wilde bijen ook? Op school of in je tuin bijvoorbeeld?

Iedereen kan zijn steentje bijdragen. Richt je tuin of speelplaats bijvoorbeeld in als een heuse bed and breakfast voor bijen. Een paar tips hiervoor:

  • Het bed (de nesten) en de breakfast (de voedselbronnen) mogen niet te ver uit elkaar liggen. Wilde bijen zijn immers geen goede afstandsvliegers.
  • Bijen houden van een grote verscheidenheid aan bloemen en nestgelegenheid in de vorm van dode bomen, reliëf, steilwandjes, oneffenheden. Een beetje "rommel" maakt de bij dus blij.

Zin in een heerlijk natuurlijke activiteit?

Een studiedag, een lezing of een begeleide wandeling: we organiseren heel uiteenlopende activiteiten voor verschillende doelgroepen. 

Grasduin dus zeker eens in onze kalender. Hopelijk tot binnenkort?