Ga verder naar de inhoud

Opknapbeurt voor natuur in Meylandt

Wist je dat het eeuwenoude kasteeldomein Meylandt unieke natuur herbergt? Het domein kreeg een opknapbeurt en vormt nu samen met de vallei van de Mangelbeek een groenblauwe ader tussen de kernen van Heusden en Zolder.

Biodiversiteitsproject realiseert natuurverbinding

Om de Limburgse natuur sterk en leefbaar te houden, is het belangrijk dat natuurgebieden met elkaar verbonden zijn. Alleen zo kunnen dieren zich verplaatsen van het ene gebied naar het andere. Daarom kunnen organisaties een biodiversiteitssubsidie aanvragen voor projecten die een natuurverbinding realiseren. De beheerwerken in domein Meylandt zijn een mooi voorbeeld van zo’n project.

Beheerwerken voor bijzondere soorten

  • Houtkanten kregen een snoeibeurt en bosranden werden meer glooiend gemaakt en de aanplant van inheemse soorten zoals spork, hazelaar, hondsroos en sleedoorn zorgt voor verjonging. Die variatie is goed voor vlindersoorten zoals de kleine ijsvogelvlinder, de adoptiesoort van de gemeente.
  • De oude boomgaard kreeg een nieuwe meidoornhaag, wat soorten als gouden tor, eikel- en hazelmuis aantrekt.
  • De oude veteraanbomen op het domein kregen een verzorging, en waar nodig werden nieuwe bomen aangeplant om het groene netwerk te versterken.

Dit project is een realisatie van het Regionaal Landschap Lage Kempen en de gemeente Heusden-Zolder, in samenwerking met het Limburgs Landschap en de Nationale Boomgaardenstichting.

De projectpartners kregen een provinciale biodiversiteitssubsidie voor de uitvoering van het project.

Meer nieuws

Vrijdag, 16 juni 2023

Nieuwe poelen, een extensief maaibeheer en houtkanten langs de Langkeukelbeek vormen stapstenen voor de kamsalamander, een Europees beschermde soort.

Maandag, 15 mei 2023

Plan jij met je vereniging een project ten voordele van de Limburgse natuur? Dan maak je kans op een provinciale projectsubsidie.

Dien je aanvraag in vóór 30 september.

Doe mee

Samen zetten we onze schouders onder een groene en duurzame provincie.