Ga verder naar de inhoud

7 Lokale projecten versterken de Limburgse natuur

110.000 euro subsidie voor natuurverbindingen

Dit najaar kende het provinciebestuur een subsidie toe aan partners die met hun project de Limburgse biodiversiteit behouden en herstellen. Zo werken we aan een sterke en verbonden Limburgse natuur. De projecten starten begin volgend jaar en lopen tot juni 2025.

Natuurgebieden verbinden

De zeven gesubsidieerde projecten voorzien verbindingen of stapstenen tussen natuurgebieden, zodat dieren zich makkelijker kunnen verplaatsen tussen die gebieden.

Bert Lambrechts, gedeputeerde van Milieu en Klimaat: ‚ÄúDat is nodig, want ons landschap is erg versnipperd. Zonder ecologische verbindingen tussen de natuurgebieden is de kans re√ęel dat zeldzame soorten uitsterven, bijvoorbeeld omdat hun leefgebied te klein is. Daarom focussen we met deze subsidie heel erg op projecten die natuurgebieden verbinden.‚ÄĚ

Gezenderde nachtzwaluw
© Ruben Evens ‚Äď Gezenderde nachtzwaluw

7 Limburgse biodiversiteitsprojecten

Het subsidiebudget gaat naar zeven projecten, verspreid over de provincie. Elk project draagt bij aan de verbinding van natuurgebieden, en wordt gecoördineerd door een erkende natuurvereniging in samenwerking met de gemeentebesturen en/of de Regionale Landschappen.

Een overzicht van de projecten:

  • In Dilsen-Stokkem subsidi√ęren we drie projecten. Op twee locaties komen er nieuwe poelen bij om leefgebieden van de ernstig bedreigde rugstreeppad en de boomkikker met elkaar te verbinden. Die nieuwe poelen komen er tussen het vennencomplex op de Berg en het natuurgebied en in Boyen-Veurzen. Daarnaast werkt de stad samen met het Regionaal Landschap Kempen en Maasland en Limburgs Landschap aan een educatief project: kleine ingrepen langs het Visitor Center De Wissen trekken typische soorten zoals de ooievaar, visdief en grauwe klauwier aan. Zo ontstaat er een sterkere wisselwerking tussen wat bezoekers zien en leren in de vernieuwde expo in De Wissen en wat ze kunnen waarnemen op het terrein.
  • ‚ÄėHet Zouwdal‚Äô ‚Äď een bestaande natuurcorridor in Lanaken ‚Äď krijgt extra stapstenen voor o.a. grauwe klauwier, geelgors, hazelworm, argusvlinder, klaverblauwtje, staartblauwtje, dageraadzandbij, blauwe zandbij, ogentroostdikpoot, das en wilde bijen. Daarvoor leggen de gemeente, het Regionaal Landschap Kempen en Maasland en Natuurpunt 600 meter extra houtkanten aan en maken ze een buiten dienst gestelde spoorlijn open, waarbij ze een reptielenmuur aanleggen voor warmteminnende soorten zoals de muurhagedis.
  • In Borgloon leggen het stadsbestuur, Natuurpunt en het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren een kralensnoer van 10 nieuwe poelen aan. Die poelen versterken de natuurverbinding voor kamsalamanders in de vallei van de Herk en haar zijlopen Hoeshoven en Meersbeemden.
  • Aan het brongebied van de Slangbeek in Zonhoven loopt al een Blue Deal project van de Vlaamse overheid. De gemeente en het Limburgs Landschap voegen daar nog een mooie extra aan toe: ze nemen niet alleen extra maatregelen om de sponswerking van het gebied te vergroten, maar versterken ineens het leefgebied van heikikker, poelkikker en tangpantserjuffer.
  • Tot slot voert Tracing Nature vzw samen met een aantal partners een wetenschappelijke natuurstudie: zij onderzoeken de effecten van indirecte lichtvervuiling (skyglow) op de vliegroutes van de nachtzwaluw. Dat doen ze door het gedrag van die soort waar te nemen. Dit onderzoek moet een beeld geven hoe nachtzwaluwen licht- of donkercorridors tussen heidegebieden gebruiken en helpt ons om natuurverbindingsroutes te selecteren tussen die gebieden. Dit project sluit aan op een grotere studie rond de effecten van nachtverlichting op mens en dier.

Meer nieuws

Maandag, 18 maart 2024
Alle actuele kennis over everzwijnen gebundeld op één website.
Donderdag, 7 maart 2024
2023 was weer goed gevuld met heerlijk natuurlijke activiteiten. Je leest er alles over in ons jaarverslag.
Dinsdag, 23 januari 2024
Via een wedstrijd op sociale media zocht het PNC naar Limburgse Duurzame Durvers. Dat zijn leerkrachten met een aanstekelijke groene kijk…
Maandag, 22 januari 2024
Het jaarboek 2023 bundelt de resultaten van enkele belangrijke natuurstudies die uitgevoerd zijn door LIKONA-vrijwilligers. Het nummer…
Vrijdag, 22 december 2023

Trek jij binnenkort met je leerlingen van de 2de of de 3de graad lager onderwijs naar Visitor Center De Wissen om er de expo te bezoeken? Dit pakket bereidt je voor op je uitstap!

Donderdag, 23 november 2023
Deze mini-musical (6+) over microplastics in onze wereldzee√ęn komt naar je school (of cultuurcentrum). Limburgse scholen krijgen 50%‚Ķ
Vrijdag, 13 oktober 2023

Nachtverlichting heeft een effect op onze slaap, dat wist je al. Maar ook de koolmees slaapt er slecht door, de rivierprik is ervan in de war en de glimworm vindt zijn wederhelft niet. Bij mensen verhoogt nachtverlichting mogelijk de kans op overgewicht en mentale problemen.

Vrijdag, 18 augustus 2023

De Wijers stelt zich kandidaat om Unesco Biosfeergebied te worden. Dat zijn gebieden waarin de relatie tussen de mens en zijn omgeving centraal staat.

Donderdag, 6 juli 2023

Wist je dat het eeuwenoude kasteeldomein Meylandt unieke natuur herbergt? Het domein kreeg een opknapbeurt en vormt nu samen met de vallei van de Mangelbeek een groenblauwe ader tussen de kernen van Heusden en Zolder.

Vrijdag, 16 juni 2023

Nieuwe poelen, een extensief maaibeheer en houtkanten langs de Langkeukelbeek vormen stapstenen voor de kamsalamander, een Europees beschermde soort.

Hoge Kempen
Vrijdag, 16 juni 2023

Op 31 mei verliep de deadline voor de indiening van de plannen voor gebiedscoalities die meedingen naar de erkenning als nationaal- of landschapspark. Zes van de overgebleven 11 kandidaten zijn Limburgs. Dit najaar valt het verdict.

Maandag, 15 mei 2023

Plan jij met je vereniging een project ten voordele van de Limburgse natuur? Dan maak je kans op een provinciale projectsubsidie.

Dien je aanvraag in vóór 30 september.

Maandag, 15 mei 2023

Plan je een klasuitstap naar één van onze centra of een andere erkende organisatie met een educatief aanbod rond duurzame ontwikkeling? Dan reizen je leerlingen gratis met de reguliere bussen van De Lijn. Handig, toch?

Vrijdag, 31 maart 2023

Met het nieuwe project ‚ÄúKlimaatbomen in Limburg‚ÄĚ ondersteunen we gemeentes die inzetten op een planmatige, doordachte aanpak van het gemeentelijk bomenbestand. De 41 deelnemende gemeentes engageren zich om tegen 2024 stappen te zetten in hun bomenbeleid. Het project is mogelijk dankzij steun van Limburg Sterk Merk (LSM).

Woensdag, 8 maart 2023
Vorig jaar was een heerlijk, natuurlijk verbonden jaar. Je leest er alles over in ons jaarverslag.
Woensdag, 8 maart 2023
Hoe herken je een wolf en wat doe je als je er een tegenkomt? Wat betekent de terugkeer van de wolf? En Waarom kiest hij voor Limburg? Deze…
Dinsdag, 24 januari 2023
Hoekenwerk met een bijenbordspel en zaadbommen maken? Of samen bijenbloemen planten? Met deze edu-actieve workshop maken je leerlingen…
Dinsdag, 10 januari 2023

De verwarming lager zetten en een dikke trui aantrekken, zo begon het ooit met Dikketruiendag. Maar we kunnen veel meer doen. Daarom heet Dikketruiendag voortaan #iktrekhetmijaan.

Dinsdag, 6 december 2022

Vlaanderen heeft een stikstofoverschot: meer dan 80 % van onze (vaak Europees beschermde) natuur lijdt eronder.

Jos Ramaekers (Natuurpunt) gaat in deze lezing dieper in op de problematiek van het stikstofoverschot, de gevolgen ervan voor de biodiversiteit en mogelijke oplossingen.

Doe mee

Samen zetten we onze schouders onder een groene en duurzame provincie.